Dotacje

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej, Clonex może rozwijać swoje technologie i dostarczać najlepsze produkty. Wsparcie jest dla nas ważnym czynnikiem rozwoju firmy, niezależnie czy wspierają nas kreatywni ludzie, inspirujący klienci, czy instytucje finansowe. Potrafimy to docenić i być wdzięczni.    

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013

Nr umowy o dofinansowanie: MRPO.02.01.01-8-0382-1297-11

Wartość projektu: 980 348,85 PLN

Wartość przyznanego dofinansowania: 272 534,57 PLN

Tytuł projektu: Nowoczesne Wydruki Wielkoformatowe.  

Poddziałanie 3.3.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Nr umowy o dofinansowanie: RPMP.03.03.02-12-0207/16-00

Wartość projektu: 334 419,10 zł

Wartość przyznanego dofinansowania: 167 209,55 zł

Tytuł projektu: Wdrożenie strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa KLONEX w zakresie rozwoju eksportu na obecnych i nowych rynkach zagranicznych

Działanie 2.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Nr umowy o dofinansowanie: RPSW.02.05.00-26-0185/16-00

Wartość projektu: 1 137 885,76

Wartość przyznanego dofinansowania: 785 699,12 zł

Tytuł projektu: Zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń umożliwiających pierwsze wdrożenie do produkcji w skali europejskiej innowacyjnego wielkoformatowego nośnika reklamowego INTISE bazującego na proekologicznym materiale poliestrowym

Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm 2021

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego udzieloną przez PFR SA.