Grants

Through the support of the European Union, Clonex can develop its technologies and deliver the best products. Support is an important factor for us, regardless of whether we are supported by creative people, inspiring clients or financial institutions. We can appreciate it and be grateful.

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013

Nr umowy o dofinansowanie: MRPO.02.01.01-8-0382-1297-11

Wartość projektu: 980 348,85 PLN

Wartość przyznanego dofinansowania: 272 534,57 PLN

Tytuł projektu: Nowoczesne Wydruki Wielkoformatowe.

Poddziałanie 3.3.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Nr umowy o dofinansowanie: RPMP.03.03.02-12-0207/16-00

Wartość projektu: 334 419,10 zł

Wartość przyznanego dofinansowania: 167 209,55 zł

Tytuł projektu: Wdrożenie strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa KLONEX w zakresie rozwoju eksportu na obecnych i nowych rynkach zagranicznych

Działanie 2.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Nr umowy o dofinansowanie: RPSW.02.05.00-26-0185/16-00

Wartość projektu: 1 137 885,76

Wartość przyznanego dofinansowania: 785 699,12 zł

Tytuł projektu: Zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń umożliwiających pierwsze wdrożenie do produkcji w skali europejskiej innowacyjnego wielkoformatowego nośnika reklamowego INTISE bazującego na proekologicznym materiale poliestrowym

Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm 2021

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego udzieloną przez PFR SA.